CPS Test - 5 שניות

מבחן הלחיצות ב- 5 שניות. כמה מהר אתה יכול ללחוץ ב- 5 שניות?

הלחיצות

0

CPS

0

זמן

5

לחץ כאן כדי להתחיל

בדוק את מספר הלחיצות שלך ב- 5 שניות ובדוק אם אתה מצליח לשמור על הירות לחיצה גבוהה לאורך כל המבחן.

רוב האנשים מתקשים להמשיך וללחוץ במהירות גבוהה לאורך זמן. אבל ככל שתצליח ללחוץ מספר פעמים רב יותר בתוך 5 שניות, קיים סיכוי טוב יותר שתנצח את היריבים שלך במשחק!

נסה שיטות אלה כדי להשיג מספר רב יותר של לחיצות ב- 5 שניות ולשפר את מהירות הלחיצה שלך:

  • הרפה את היד שלך: אל תהיה מתוח! הישאר רגוע ותוכל ללחוץ באופן רך ומהיר יותר.
  • בחר עכבר טוב: נטוש את משטח המגע והשתמש בעכבר בעל לחיצה רכה כדי להשיג מהירויות גבוהות יותר.
  • נסה את טכניקת הלחיצה העצבנית: נער את שרירי הזרוע ואת פרק כף היד כדי ללחוץ במהירות גבוהה יותר!
  • תרגל לעתים קרובות: נסה שוב והקפד לחזור ולבצע את מבחן הלחיצות כדי לשפר את הביצועים שלך.