Bài kiểm tra CPS - Bài kiểm tra Tốc độ nhấp chuột trên 10 Giây

Tìm hiểu xem bạn có thể nhấp chuột nhanh cỡ nào với bài kiểm tra CPS trên 10 giây.

Số lần nhấp

0

CPS

0

Thời gian

10

Nhấp vào đây để bắt đầu.

Hãy đo lường tốc độ nhấp chuột trong 10 giây để đo lường kết quả đánh trận của bạn! Phải nhấp chuột trong 10 giây là khó khăn hơn trong 1 giây. Nhưng hầu hết mọi người đều thấy rằng họ có thể đạt tới các tốc độ nhanh hơn nếu làm bài kiểm tra 10 giây mà đã luyện tập từ trước.

Bạn muốn nhấp chuột nhanh hơn trong khoảng thời gian 10 giây? Đây là một vài mẹo giúp bạn đạt tới tốc độ nhấp chuột tốt hơn:

  • Tựa lòng bàn tay của bạn lên bàn: Việc này sẽ giúp giữ thăng bằng lúc bạn nhấp chuột.
  • Thử phương pháp nhấp chuột như cánh bướm đập: Hãy dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa. Nó sẽ giúp bạn tạo áp lực tốt hơn và nhấp chuột nhanh hơn.
  • Thử lại: Hãy cứ tập luyện và làm lại bài kiểm tra nhấp chuột trong 10 giây để giúp cải thiện điểm số của bạn!