Bài kiểm tra CPS - Bài kiểm tra Tốc độ nhấp chuột trên 30 Giây

Tìm hiểu xem bạn có thể nhấp chuột nhanh cỡ nào với bài kiểm tra CPS trên 30 giây.

Số lần nhấp

0

CPS

0

Thời gian

30

Nhấp vào đây để bắt đầu.

Hãy làm thử bài kiểm tra Tốc độ nhấp chuột trên 30 giây để tập luyện việc ngắm và nhấp chuột có mục tiêu. Hãy thử xem bạn có thể nhấp chuột nhanh bao nhiêu trong một khoảng thời gian kéo dài mà không mệt mỏi.

Cải thiện điểm số của bạn bằng việc thử những điều như:

  • Dùng chuột chơi game: Đừng dùng bàn di chuột cảm ứng mà hãy dùng chuột chơi game chất lượng cao để giúp bạn nhấp chuột nhanh hơn.
  • Điều chỉnh độ nhạy cho chuột của bạn: Chuột của bạn càng nhạy thì nó sẽ ghi lại nhiều lần nhấp chuột hơn!
  • Thư giãn: Thư giãn tay của bạn và đừng căng cơ cổ tay hoặc cánh tay. Việc này sẽ giúp bạn tránh mệt mỏi.