Bài kiểm tra CPS - Bài kiểm tra Tốc độ nhấp chuột trên 5 Giây

Tìm hiểu xem bạn có thể nhấp chuột nhanh cỡ nào với bài kiểm tra CPS trên 5 giây.

Số lần nhấp

0

CPS

0

Thời gian

5

Nhấp vào đây để bắt đầu.

Hãy kiểm tra tốc độ nhấp chuột trên 5 giây và xem liệu bạn có thể duy trì tốc độ nhấp chuột nhanh trong khoảng thời gian kiểm tra.

Hầu hết mọi người thấy việc liên tục nhấp chuột nhanh trong một thời gian dài là khó khan hơn. Nhưng bạn càng nhấp chuột được nhanh hơn trong 5 giây, thì bạn càng có cơ hội tốt hơn để đánh bại các đối thủ của mình trong một ván game đấy!

Hãy thử các phương thức này để nhấp chuột nhanh hơn trong 5 giây và cải thiện tốc độ nhấp chuột của mình:

  • Thư giãn tay của bạn: Đừng căng thẳng! Hãy duy trì sự thư giãn và bạn có thể nhấp chuột nhẹ và nhanh hơn.
  • Chọn chuột tốt: Đừng dùng bàn di chuột cảm ứng nữa và hãy dùng chuột với phím nhấn nhẹ để đạt tới các tốc độ nhanh hơn.
  • Hãy thử vừa rung vùa nhấp chuột: Thử lắc cơ tay và cổ tay của bạn để nhấp chuột nhanh hơn!
  • Tập luyện thường xuyên: Hãy thử lại và trở lại để kiểm tra tốc độ nhấp chuột nếu muốn cải thiện điểm của mình.