Kohi click - Công cụ Kiểm tra tốc độ Kohi click

Hãy sử dụng công cụ kiểm tra tốc độ Kohi click để tìm hiểu xem bạn có thể nhấp chuột nhanh đến mức nào trong một số giây nhất định.

Số lần nhấp

0

CPS

0

Thời gian

5

Nhấp vào đây để bắt đầu.

Công cụ Kiểm tra tốc độ Kohi click là gì?

Công cụ Kiểm tra tốc độ Kohi click là một công cụ kiểm tra tốc độ nhấp chuột theo kiểu nhấp chuột có tên gọi là Kohi, được những người chơi trò Minecraft đặt theo tên của một trong số các máy chủ phổ biến và được yêu thích nhất của trò chơi ấy. Do công cụ kiểm tra này yêu cầu khả năng thực hiện tốc độ và số lần nhấp chuột tối đa trong một thời gian ngắn, người chơi có thể sử dụng nó để luyện tập và gia tăng điểm số CPS (Số lần nhấp chuột mỗi giây), giành lợi thế trước các đối thủ của mình trong trò chơi.

Công cụ Kiểm tra tốc độ Kohi click vận hành như thế nào?

Công cụ Kiểm tra tốc độ Kohi click xác định điểm số của người chơi khi kết thúc thời hạn đo lường số lần nhấp chuột mỗi giây. Điểm số ấy được tính bằng cách chia tổng số lần nhấp chuột đạt được cho số giây được thời hạn ấn định từ đầu.