Οι Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») ρυθμίζουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς checkcps.com (ο «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στους Όρους χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά τον Ιστότοπο για να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση των Όρων καθώς και τις προηγούμενες εκδόσεις τους.

1. Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι διαθέσιμη σε ξεχωριστή σελίδα. Η Πολιτική Απορρήτου μας σας εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Σκοπός μας είναι να καταλάβετε ότι μέσω της χρήσης του Ιστότοπου αναγνωρίζετε ότι η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

2. Υπηρεσίες

Η Ιστοσελίδα σας επιτρέπει να μετράτε τον αριθμό των κλικ του ποντικιού και τον αριθμό των πατημάτων του πλήκτρου διαστήματος. Μπορείτε επίσης να μάθετε πόσο γρήγορα μπορείτε να κάνετε κλικ με το τεστ CPS.

Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές για παράνομους σκοπούς.

3. Υπηρεσίες Τρίτων

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, εφαρμογές και πλατφόρμες (εφεξής «Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»).

Δεν ελέγχουμε τους συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και το υλικό των συνδεδεμένων ιστότοπων. Σας παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους προκειμένου να εξασφαλίσουμε την παροχή της λειτουργικότητας ή των υπηρεσιών στον Ιστότοπο.

4. Απαγορευμένες Χρήσεις και Πνευματική Ιδιοκτησία

Σας παραχωρούμε μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου από μία συσκευή σύμφωνα με τους Όρους.

Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για παράνομους ή απαγορευμένους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο που μπορεί να απενεργοποιήσει, να προκαλέσει ζημιά ή να παρέμβει στον Ιστότοπο.

Το περιεχόμενο που υπάρχει στον Ιστότοπο περιλαμβάνει κείμενο, κώδικα, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, συλλογές και λογισμικό που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο (εφεξής «Περιεχόμενο»). Το Περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία μας ή των εργολάβων μας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να τηρήσετε όλες τις ειδοποιήσεις ή τους περιορισμούς που αφορούν το πνευματικά δικαιώματα και τους περιορισμούς που αφορούν το Περιεχόμενο και απαγορεύεται ρητά η αλλαγή του Περιεχομένου.

Απαγορεύεται να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να τροποποιήσετε, να αντιστρέψετε μηχανικά, να συμμετάσχετε στη μεταφορά ή να δημιουργήσετε και να πουλήσετε παράγωγα έργα ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οτιδήποτε από το Περιεχόμενο. Η ικανοποίηση σας από την χρήση του Ιστότοπου δεν σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε παράνομη και απαγορευμένη χρήση του Περιεχομένου, και συγκεκριμένα, δεν θα αλλάξετε δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ειδοποιήσεις στο Περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν σας παρέχουμε άδειες για την πνευματική ιδιοκτησία του Περιεχομένου, εκτός εάν επιτρέπεται σε αυτήν την ρήτρα.

5. Το Περιεχόμενο

Με την ανάρτηση, μεταφόρτωση, εισαγωγή, παροχή ή υποβολή του Περιεχομένου σας, μας παραχωρείτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο σας σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων μετάδοσης, δημόσιας προβολής, διανομής, δημόσιας έκθεσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής και μετάφρασης του Περιεχομένου σας, καθώς και να δημοσιεύσουμε το όνομά σας σε συνδυασμό με το Περιεχόμενό σας.

Καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται για τη χρήση του Περιεχομένου σας. Δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να δημοσιεύσουμε ή να διασκεδάσουμε με οποιοδήποτε Περιεχόμενο που μπορείτε να μας στείλετε και μπορούμε να καταργήσουμε το Περιεχόμενό σας ανά πάσα στιγμή.

Με την ανάρτηση, μεταφόρτωση, εισαγωγή, παροχή ή υποβολή του Περιεχομένου σας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα του Περιεχομένου σας.

6. Αποποίηση συγκεκριμένων ευθυνών

Οι διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις ανακρίβειες και τα λάθη.

Δεν προσφέρουμε καμμία διαβεβαίωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την επικαιρότητα του Περιεχομένου που βρίσκεται και των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλο το Περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται επί τη βάση «ως έχει». Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σχετικά με αυτό το Περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και των διατάξεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, ειδικές ή ποινικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια διασκέδασης, δεδομένων ή κερδών, σε σχέση με την απόλαυση ή την χρήση του Ιστότοπου στο πλαίσιο της αδυναμίας ή καθυστέρησης να απολαύσετε τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του, ή για οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Ιστότοπου, ή για οτιδήποτε άλλο που προκύπτει από την απόλαυση αυτού του Ιστότοπου, βάσει συμβατικής και μη συμβατικής ευθύνης ή άλλου λόγου.

Εάν ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για ζημίες, είτε είναι παρεπόμενες είτε τυχαίες, απαγορεύονται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για εσάς.

7. Αποκατάσταση ζημιάς

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να μας υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη εμάς, τους διευθυντές, τους διαχειριστές, τους υπαλλήλους μας, τους αντιπροσώπους και τρίτους, για οποιεσδήποτε δαπάνες, απώλειες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) και υπαιτιότητα σχετικά με ή που προκύπτει από την χρήση ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, την παραβίαση των Όρων ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων ή την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Έχουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την αποκλειστική μας υπεράσπιση και θα συνεργαστείτε μαζί μας για να προβάλουμε τυχόν διαθέσιμες άμυνες.

8. Τερματισμός και περιορισμός πρόσβασης

Ενδέχεται να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες του ή σε οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

9. Διάφορα

Οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων.

Η γλώσσα που διέπει τους Όρους και τυχόν επικοινωνία και έγγραφα που σχετίζονται με τους Όρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα είναι τα Αγγλικά. Εάν οι μεταφράσεις του παρόντος γίνονται για λόγους αναφοράς, μόνο το αγγλικό πρωτότυπο θα έχει το αποτέλεσμα αυτό και τυχόν άλλες μεταφράσεις δεν θα έχουν αποτέλεσμα.

Καμία κοινή επιχείρηση, συνεργασία, απασχόληση ή σχέση πρακτορείας δεν θα προκύπτει μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των Όρων ή της χρήσης του Ιστότοπου.

Τίποτα στους Όρους δεν θα αποτελεί παρέκκλιση του δικαιώματός μας να συμμορφωθούμε με κυβερνητικά, δικαστικά, αστυνομικά και αιτήματα οργάνων επιβολής του νόμου ή απαιτήσεις σχετικά με την απόλαυσή σας από την χρήση του Ιστότοπου.

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε οι άκυρες ή μη εκτελεστές ρήτρες θα αντικατασταθούν από έγκυρες και εκτελεστές ρήτρες, οι οποίες θα είναι παρόμοιες με την αρχική έκδοση των Όρων ενώ άλλα μέρη και ενότητες των Όρων θα ισχύουν για εσάς και εμάς.

Οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την απόλαυση από την χρήση της Ιστοσελίδας και οι Όροι αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους ή τυχόν επικοινωνία και προσφορές, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς.

Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας όταν η αδυναμία ή καθυστέρηση προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών βλαβών, φυσικών καταστροφών, αποκλεισμών, εμπάργκο, ταραχών, πράξεων, κανονισμών, νομοθεσιών, ή εντολών κυβέρνησης, τρομοκρατικές πράξεις, πόλεμο ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη έξω από τον έλεγχό μας.

Σε περίπτωση διαφωνιών, απαιτήσεων, αξιώσεων, διαφορών ή αιτιών δράσης μεταξύ μας και εσάς που σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή άλλα σχετικά ζητήματα ή τους Όρους, εσείς και εμείς συμφωνούμε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τέτοιες διαφωνίες, απαιτήσεις, αξιώσεις, διαφορές ή αιτίες δράσης με καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις και σε περίπτωση αποτυχίας τέτοιων διαπραγματεύσεων, αποκλειστικά μέσω των δικαστηρίων της χώρας όπου εδρεύει η εταιρεία μας.

10. Παράπονα

Δεσμευόμαστε να επιλύουμε τυχόν παράπονα σχετικά με τους Όρους. Εάν θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τους Όρους ή τις πρακτικές μας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση checkcps {@} protonmail (.) com

Θα απαντήσουμε στα παράπονά σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών. Ελπίζουμε να επιλύσουμε κάθε παράπονο που μας γνωστοποιείτε, ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι το παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί επαρκώς, διατηρείτε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Χαιρετίζουμε τα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στη διεύθυνση checkcps {@} protonmail (.) com

Ενημερώθηκε: 1 Απριλίου, 2022