Trái

Tất cả các lần nhấp

0

Số lần nhấp đúp

0

Giữa

Tất cả các lần nhấp

0

Số lần nhấp đúp

0

Phải

Tất cả các lần nhấp

0

Số lần nhấp đúp

0

Nhấp vào đây để kiểm tra số lần nhấp chuột của bạn.

Nhấp đúp là gì?

Nhấp đúp là một tính năng của chuột được người dùng máy vi tính sử dụng để thực hiện các thao tác thường lệ như mở một thư mục hay tệp tin hoặc chọn một từ nào đó trong văn bản (trong những tình huống thông thường).

Cách kiểm tra tính năng nhấp đúp

Các trình duyệt hiện đại có thể dễ dàng kiểm tra tính năng nhấp đúp này nhờ vào sự kiện trình duyệt "dblclick".

Công cụ Kiểm tra nhấp đúp chuột là gì?

Công cụ kiểm tra nhấp đúp chuột được phát triển để giúp người chơi và các nhà phát triển phần mềm kiểm tra tính năng nhấp đúp của con chuột có vận hành phù hợp hay không.

Cách sử dụng Công cụ Kiểm tra nhấp đúp chuột

Di chuyển con trỏ của chuột vào khu vực kiểm tra và bắt đầu nhấp chuột vào đó. Bạn sẽ thấy tổng số lần nhấp cho từng nút của chuột cũng như số lần nhấp đúp trong số các lần nhấp ấy.