Máy đếm

0

Công cụ Đếm số là gì?

Công cụ Đếm số là một công cụ trực tuyến miễn phí mà bạn có thể dùng để dễ dàng đếm theo trình tự tăng hoặc giảm dần và nhận được một số tổng. Nó có thể được dùng cho những việc như đếm hàng trong kho hoặc theo dõi số người tham dự một sự kiện.

Công cụ Đếm số cho phép bạn đếm số lớn hoặc nhỏ hơn 0, nên bạn có thể đếm tổng vào hàng số âm nếu cần. Bạn có thể cho chạy nhiều hơn một máy đếm một lần.

Công cụ Đếm số sẽ tự động lưu các máy đếm vào trình duyệt của bạn. Dù vậy, nếu bạn xóa cache hoặc dùng chế độ ẩn danh, bạn sẽ mất tất cả dữ liệu.

Bạn có thể dùng Công cụ Đếm số trên điện thoại, laptop, máy tính bảng, hoặc trên máy tính.

Cách dùng Công cụ Đếm số

Công cụ Đếm số rất dễ dùng. Bạn chỉ cần nhấp nút dấu cộng để đếm tăng lên, hoặc nhấp nút dấu trừ để đếm giảm xuống. Mỗi lần bạn nhấp dấu trừ hoặc cộng, máy đếm sẽ tự điều chỉnh số hiển thị.

Để thêm vào một máy đếm, hãy nhấp vào nút "Thêm một máy đếm mới". Một máy đếm mới mà bạn có thể dùng sẽ xuất hiện và nó sẽ không ảnh hưởng đến số đếm trên máy đếm cũ của bạn. Bạn có thể thêm vào bao nhiêu máy đếm mà mình thích theo nhu cầu.

Để đặt một giá trị số đếm, hãy nhấp vào biểu tượng các dấu chấm thẳng đứng, và chọn "Đặt Giá trị". Tương tự vậy, để đặt mức tăng/giảm, hãy nhấp vào biểu tượng các dấu chấm thẳng đứng và chọn "Đặt mức tăng/giảm".

Để đặt lại số đếm, hãy nhấp vào biểu tượng các dấu chấm thẳng đứng, và chọn "Đặt lại Máy đếm". Điều này sẽ làm tổng số đếm của bạn trở về 0.

Để loại bỏ một máy đếm, hãy nhấp vào biểu tượng các dấu chấm thẳng đứng, và chọn "Loại bỏ Máy đếm".

Tại sao lại dùng Công cụ Đếm số?

Bạn có thể dùng Công cụ Đếm số để dễ dàng theo dõi:

  • Số người tiến vào và rời khỏi sự kiện hoặc địa điểm của bạn
  • Số hàng trong kho hoặc bản kiểm kê trong một nhà kho hoặc một cơ sở lưu trữ
  • Số người đi lại trong một nhà hàng hoặc khu vực cửa hàng bán lẻ
  • Kết quả hoặc điểm số trong trò chơi
  • Nghiên cứu khoa học
  • Số lời cầu nguyện