Licznik

0

Czym jest Licznik Kliknięć Online?

Licznik Kliknięć Online to bezpłatne narzędzie internetowe, dzięki któremu można łatwo liczyć w górę lub w dół, oraz uzyskać pożądany wynik.

Licznik Kliknięć Online może być używany na przykład do zliczania przedmiotów lub weryfikowania liczby osób biorących udział w wydarzeniu.

Licznik ten umożliwia liczenie powyżej oraz poniżej zera, więc w razie potrzeby wynik liczenia może być ujemny. Możesz korzystać z więcej niż jednego licznika jednocześnie.

Wyniki Licznika Kliknięć Online są automatycznie zapisywane w przeglądarce. Jeśli jednak wyczyścisz pamięć podręczną swojej przeglądarki lub skorzystasz z licznika w trybie incognito, wszystkie dane zostaną utracone.

Z Licznika Kliknięć Online korzystać można na telefonie, laptopie, tablecie oraz komputerze.

Jak korzystać z Licznika Kliknięć Online?

Korzystanie z licznika jest naprawdę łatwe. Wystarczy kliknąć przycisk plusa (+), aby zwiększyć wartość, lub przycisk minusa (-), w celu jej zmniejszenia. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk plus lub minus, suma na liczniku automatycznie się przeliczy.

Aby dodać nowy licznik, kliknij przycisk „Dodaj nowy licznik". W rezultacie pojawi się nowy licznik, którego można używać nie zakłócając poprzedniego zliczania. Nie ma limitu ilości aktywnych liczników.

Aby ustawić wartość sumy, kliknij pionowe kropki, a następnie naciśnij „Ustaw wartość". Podobnie, aby ustawić wartość przyrostu, kliknij pionowe kropki i wybierz „Ustaw przyrost".

Aby zresetować licznik, kliknij pionowe kropki, a następnie naciśnij „Resetuj". Wyzeruje to wartość licznika.

Aby usunąć licznik, kliknij pionowe kropki, a następnie kliknij przycisk „Usuń".

Dlaczego warto korzystać z Licznika Kliknięć Online?

Z Licznika Kliknięć Online możesz korzystać celem weryfikacji:

  • Liczby osób wchodzących i wychodzących z wydarzenia lub danego miejsca
  • Inwentaryzacji zapasów w magazynie
  • Ruchu w restauracji lub obiekcie handlowym
  • Wyników gier
  • Badań naukowych
  • Liczby wiernych w obiektach sakralnych