Teller

0

Hva er Klikk Telleren?

Klikk Teller er et gratis verktøy du kan bruke til å enkelt telle opp eller ned og få en telling. Den kan brukes til ting som å telle lager eller spore antall people som deltar på et arrangement.

Klikk Teller lar deg telle over og under null, slik at du kan telle inn i minustallene hvis du trenger det. Du kan ha mer enn en telling samtidig.

Klikk Teller lagrer tellere i nettleseren din automatisk. Men hvis du tømmer nettleserens cache eller bruker inkognitomodus, vil alt gå tapt.

Du kan bruke Klikk Teller på din telefon, bærbare datamaskin, nettbrett eller datamaskin.

Hvordan bruke Klikk Telleren

Det er enkelt å bruke Klikk Teller. Bare klikk på plussknappen for å telle opp og minusknappen for å telle ned. Hver gang du klikker pluss eller minus, justerer tellingen seg automatisk.

For å legge til en ny teller, klikk på «Legg til en ny teller» knappen. En ny teller vises som du kan bruke uten å forstyrre din andre telling. Du kan legge til så mange nye tellere du trenger.

For å angi en teller verdi, klikk på de vertikale prikkene, og trykk deretter «Angi Verdien». På lik måte som å angi en økningsverdi, klikk på de vertikale prikkene og trykk deretter «Angi Økning».

For å tilbakestille tellingen, klikk på de vertikale prikkene, og trykk deretter «Tilbakestill Teller». Dette vil bringe totalen din tilbake til null.

For å fjerne en teller, klikk på de vertikale prikkene, og trykk deretter «Slett Teller».

Hvorfor bruke Klikk Telleren?

Du kan bruke Klikk Telleren som en enkel måte å spore:

  • Antall personer som kommer inn og ut av ditt arrangement eller sted
  • Lager i et lager eller lagringsanlegg
  • Fottrafikk i en restaurant eller et butikkområde
  • Spillresultater og poengsummer
  • Vitenskapelig forskning
  • Bønner