Số lần nhấp
0
CPS
0
Thời gian
5

Nhấp vào đây để bắt đầu.

Công cụ Kiểm tra tốc độ nhấp chuột phải theo CPS là gì?

Công cụ Kiểm tra nhấp chuột phải là một dạng kiểm tra CPS (số lần nhấp chuột mỗi giây) được thiết kê để đo tốc độ nhấp nút phải của chuột trong một thời hạn nhất định, từ đó giúp ta cải thiện tốc độ nhấp chuột phải của mình.

Vì sao nên sử dụng Công cụ Kiểm tra tốc độ nhấp chuột phải theo CPS?

Do thói quen nhấp chuột trái thường xuyên hơn, người dùng thường khó lòng đạt được điểm số CPS tương đương khi kiểm tra khả năng nhấp chuột phải. Đừng quên rằng trong các trò chơi điện tử trực tuyến, tốc độ nhấp chuột phải cũng quan trọng chẳng kém gì tốc độ nhấp chuột trái.

Cách sử dụng Công cụ Kiểm tra tốc độ nhấp chuột phải theo CPS

Để sử dụng công cụ kiểm tra này, hãy làm theo các bước đơn giản sau đây:

  1. Cài đặt thời hạn trước khi bắt đầu kiểm tra nhấp chuột.
  2. Chuyển con trỏ chuột đến khu vực kiểm tra và sẵn sàng cho cú nhấp đầu tiên.
  3. Khi con trỏ chuột đã tiến vào khu vực kiểm tra, nhấp chuột phải ở tốc độ tối đa cho đến khi thiết bị hẹn giờ dừng hoạt động.
  4. Khi thiết bị hẹn giờ dừng hoạt động, bạn sẽ thấy kết quả hiện trên màn hình.